Hobøl
Barnebruktmarked, Knapstad skole
Kun den 22.10
Bærum
Eiksmarka skole
Fra 21.10 til 22.10
Rykkinn Skole, avd. Gommerud
Fra 21.10 til 22.10
Asker
Bokmarked, Holmensenteret
Fra 17.10 til 21.10
Skedsmo
Åsenhagen Skole
Fra 21.10 til 22.10
Oslo
Ullevål Skole
Fra 21.10 til 22.10
BOKMARKED, Bjølsen skole
Fra 21.10 til 22.10
Oppsal Skole
Fra 21.10 til 22.10
Grünerløkka Skole
Fra 21.10 til 22.10
Ringerike
Tyrihall, Nakkerud
Fra 21.10 til 22.10
Røyken
Sekkefabrikken i Slemmestad
Fra 21.10 til 22.10