Vestby
Bruktmarked, Godset i Vestby
Fra 26.08 til 27.08
Oppegård
Grendehuset Solheim
Kun den 27.08
Oslo
Nordberg Kirke, nå også på søndag!
Fra 25.08 til 27.08
Solvang kolonihage avd 2, Felleshuset, Plommeveien
Fra 26.08 til 27.08
Serbiske søstres lag
Kun den 27.08
Drammen
Konnerudhallen
Fra 26.08 til 27.08
Kongsberg
Kongsberghallen
Fra 25.08 til 26.08
Lier
Frogner Menighetshus
Fra 24.08 til 25.08