Ås
Liahøi Grendehus
Fra 30.03 til 01.04
Bærum
Ramstad skole, Høvik
Fra 01.04 til 02.04
Hundsund Ungdomsskole
Fra 01.04 til 02.04
Sørum
Bingsfosshallen
Kun den 01.04
Oslo
St. Sunniva skole
Fra 01.04 til 02.04
Bolteløkka skole
Fra 01.04 til 02.04
Ekeberg Skole
Fra 01.04 til 02.04
Lysejordet Skole
Fra 01.04 til 02.04
Årvoll Skole
Fra 01.04 til 02.04
Smestad Skole
Fra 01.04 til 02.04
Oppsal Skole
Fra 01.04 til 02.04
Sagene skole
Fra 01.04 til 02.04
Den Franske skole
Kun den 02.04
Garasjesalg, Nordstrand
Fra 31.03 til 01.04
Ringerike
Tyrihall, Nakkerud
Fra 29.03 til 02.04
Øvre eiker
Hokksundhallen (på Loesmoen)
Fra 01.04 til 02.04